Projecten

Windmolens Roodehaan
De gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om een windpark langs de A7 in het gebied Roodehaan bij Groningen te realiseren. In 2019-2021 is hiervoor een Windverkenning uitgevoerd in samenwerking met Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Op 9 maart heeft provincie Groningen aan gemeente Groningen de bevoegdheid overgedragen voor de planologische procedure voor een beoogd Windpark Roodehaan langs de A7.

Windverkenning
Inwoners van de MEERdorpen e.o. hebben diverse inspraak avonden kunnen bijwonen.
De gemeenteraad heeft in een motie opgeroepen het windpark in nauwe samenspraak met omwonenden verder te ontwikkelen. Er is daarvoor door omwonenden een energiecoöperatie in het leven geroepen: de MEER-dorpen Energiecoöperatie (MDEC).

Uitnodigingsbrief
Voorgeschiedenis gemeente Groningen (uitgebreide versie).

Intentie overeenkomst MDEC en Gemeente Groningen Windpark Roodehaan
Op 7 april 2022 hebben wethouder Philip Broeksma en Steven van Heuven (voorzitter MDEC) een intentieovereenkomst ondertekend. Hierin staan de doelen, manier van samenwerking, beoogde betrokkenheid en zeggenschap van de omwonenden beschreven. Het is de bedoeling om binnen een jaar een bindende samenwerkingsovereenkomst op te stellen en te ondertekenen.