Actueel

Algemene Ledenvergadering 2 mei 2024
Na een lange periode van gesprekken van het dagelijks bestuur van MDEC met de gemeente Groningen ziet het er naar uit dat er keuzen gemaakt gaan worden over de haalbaarheid van een windpark Roodehaan. Daarom moeten er een aantal zaken in gang gezet worden voor besluitvorming in najaar 2024. Daarom organiseert MDEC een algemene ledenvergadering op donderdag 2 mei 2024 om 20 uur in het MFC Engelbert.

Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2023 in MFC Engelbert
Op 4 oktober 2023 start de ALV van MDEC om 20 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Hier is de agenda.

De algemene ledenvergadering op 4 oktober 2023 werd bijgewoond door 33 personen.
Hier staan de notulen en presentatie.

Op 12 oktober 2022 hebben bestuursleden van MDEC samen met medewerkers van de gemeente een gesprek gehad met het bedrijf Indaver dat een vestiging heeft op/nabij de beoogde locaties van de windmolens. In vervolg daarop gaat MDEC half november 2022 op bezoek bij Bedrijvenvereniging Zuidoost om te verkennen wat de verwachtingen van bedrijven nabij het beoogde windpark zijn en welke belangen er in het geding zijn.
Eind oktober 2022 is door gemeente bekend gemaakt dat de projectleider en beleidsmedewerker die betrokken zijn bij beoogd windpark Roodehaan een andere functie in de energietransitie hebben gekozen buiten de gemeente Groningen. De werving van nieuwe gemeentelijke medewerkers voor het windpark is inmiddels van start gegaan. Vanuit MDEC kijken we gepaste belangstelling wie onze gesprekspartners gaan worden.

Op 5 oktober 2022 om 20 uur is de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Meerdorpen Energie Coöperatie (MDEC) gehouden in het MFC in Engelbert. Het programma staat hier. Er waren 25 leden aanwezig. Het oprichtingsbestuur is met grote meerderheid van stemmen gekozen en het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd. Daarna volgde een presentatie van de voorzitter waarin de activiteiten van MDEC in de afgelopen 9 maanden werden toegelicht. Ontwikkelingen voor de komende maanden zijn benoemd. Vragen van aanwezigen werden beantwoord. Na de pauze is informeel doorgepraat met aanwezigen en werd de ALV afgesloten. Hier staan de notulen.

Informatie avond 11 mei 2022
  • Op 11 mei 2022 organiseerde MDEC een goed bezochte Informatieavond MDEC . Dit is het programma en dit is het bijbehorende persbericht en de presentatie die de voorzitter Steven van Heuven gaf voor de 50 aanwezige bezoekers. Door het publiek werden veel vragen gesteld en de volgende antwoorden werden gegeven.
  • De gemeente Groningen heeft op 7 april 2022 een intentieovereenkomst met MDEC aangegaan om verdere plannen uit te werken. MDEC is overleg partner van gemeente Groningen.
  • Op 2-2-2022 heeft Provinciale Staten (met 25 stemmen voor en 18 stemmen tegen) het gebied bij Roodehaan aangewezen als nieuw zoekgebied voor grootschalige windenergie.
  • In december 2021 is door omwonenden de Meerdorpen Energie Coöperatie opgericht (MDEC).