MDEC

In december 2021 is de MeerDorpen Energie Coöperatie (MDEC) opgericht. Ons werkgebied is Middelbert,  Engelbert, Euvelgunne, Roodehaan (MEER) en Woortmansdijk e.o.

  • Missie
    MDEC stimuleert de energietransitie voor inwoners van de Meerdorpen en omstreken. We willen ons richten op energiebesparing, verminderen van gasgebruik en de duurzame opwekking en opslag van elektriciteit. De gemeenteraad van Groningen streeft er naar om, zo veel als mogelijk, energieneutraal te worden. De streefdatum voor energieneutraliteit is het jaar 2035. De gemeente wil het opwekken van duurzame energie zo veel mogelijk in eigen beheer aanbesteden en de opbrengsten storten in een Fonds Energietransitie. Een deel van de opbrengst kan zodoende ten goede komen van de lokale gemeenschap. Voldoende draagvlak van omwonenden is daarbij nodig.  De gemeente wil daarom door gaan met het ontwikkelen van windmolens langs de A7. Daar willen wij invloed en medezeggenschap over krijgen namens de bewoners in de directe omgeving van deze molens. De doelstelling van MDEC is om:
  1. Betrokken te worden bij, invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en aanbesteding van windpark Roodehaan.
  2. Bij te dragen aan het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor het beoogde windpark en voor het realiseren van het lokale eigendom.
  3. De opbrengsten van het windpark evenwichtig en rechtvaardig verdelen onder de leden.